Relacje inwestorskie

Kalendarium

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

1) raport za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 roku

2) raport za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 roku

3) raport za II kwartał 2019 r. – 13 sierpnia 2019 roku

4) raport za III kwartał 2019 r. – 13 listopada 2019 roku

5) raport roczny – jednostkowy i skonsolidowany- za rok obrotowy 2018 zostanie przekazany w dniu 31 maja 2019 roku.